Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar tota aquesta informació.

27-04-2022 STSJ CAT 3849/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:3849

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo Contencioso-Administrativo

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c698525efd9bcf4e/20220608

09-05-2022 ROJ: STSJ CAT 4710/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:4710

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d0b2dcdcca39ec4a0a8778d75e36f0d/20220711

28-02-2020 STSJ CAT 6277/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:6277

Òrgan Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ecbd2bf3da6a2166/20200305

05-03-2020 ATS 2507/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2507A

Òrgan Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Tipus Recurso de casación para la unificación de doctrina

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72c1db3e80bf5100/20200515

19-05-2021 STSJ CAT 8641/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8641

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/264f590cc7f5416c/20210906

21-09-2021 STSJ CAT 8641/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8641

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso ordinario

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e63e69f1fb059434/20211230

15-06-2021 STSJ CAT 8641/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8641

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación. Contencioso

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5a64da4904aa5e80/20210906

03-11-2020 STSJ CAT 8932/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8932

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1c926690ceae54fe/20210217

23-07-2020 STSJ CAT 6277/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:6277

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso ordinario

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8131d92ad3db5b62/20201112

02-06-2020 STSJ CAT 8932/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8932

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso ordinario

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e07821d9a7d338d0/20200911

21-07-2020 STSJ CAT 6277/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:6277

Òrgan Audiencia Provincial

Tipus Otros recursos

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ad6219c973fbd1af/20201013

11-05-2020 STSJ CAT 2229/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:2229

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación. Contencioso

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/51c5fcf2bdde2d04/20200703

13-02-2020 STSJ CAT 6579/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:6579

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso ordinario

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e2a07deb9b72bfbe/20201113

12-04-2021 STSJ CAT 11307/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:11307

Òrgan Audiencia Provincial

Tipus Recurso de apelación. Procedimiento abreviado

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a9903f11a65b291f/20210720

17-03-2021 STSJ CAT 11307/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:11307

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d9412b4c692efbf5/20210602

12-03-2020 STSJ CAT 8641/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8641

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación. Contencioso

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bc6e49b0a9634528/20201210

14-07-2021 STSJ CAT 11307/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:11307

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7916001fcd5afe3a/20211013

11-03-2021 STSJ CAT 8641/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:8641

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1632edc09c926c1/20210602

13-10-2021 STSJ CAT 11307/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:11307

Òrgan Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso

Tipus Recurso de apelación

Enllaç https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/03a19d7d3b4ab947/20220127

ARTICLES PERIÒDISTICS

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020

ANY 2018

ANY 2016

ANY 2015