Es tracta d’'una normativa pròpia que regula el tractament informatiu, els apartats i les seccions de la publicació així com les seves característiques tipogràfiques.

Aquest manual és una eina de gran utilitat per als periodistes que hi treballen i preten vetllar pel bon funcionament de la publicació.

Els continguts han estat aprovats pel Consell d'’Administració de Montcada Comunicació, l'’organisme autònom que gestiona els mitjans de comunicació públics de la localitat i els han elaborat conjuntament la periodista Marta Corcoy i els membres del Consell de Redacció de La Veu.