Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Text refós ordenances fiscals 2023 https://www.montblanc.cat/fitxers/ordenances/text-refos-ordenances
Text refós ordenances camins https://www.montblanc.cat/fitxers/text%20refos%20ordenanca%20camins.pdf
Text refós ordenances fiscals 2022 https://www.montblanc.cat/lajuntament/ordenances-i-reglaments-1/TEXTREFOSORDENANCESFISCALSiseguents-Vigentsdesde.pdf