Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Governació; Representació Institucional; Turisme; Relacions Externes

Regidor/a de Governació; Representació Institucional; Turisme; Relacions Externes

XAVIER PAGÈS ALONSO

Hisenda; Urbanisme; Infraestructures

Regidor/a de Hisenda; Urbanisme; Infraestructures

JAIME VEIGA CARRETE

Festes; Relacions amb la Ciutadania i Associacions; Esports; Joventut; Sanitat

Regidor/a de Festes; Relacions amb la Ciutadania i Associacions; Esports; Joventut; Sanitat

MONTSERRAT FORT VALLVERDÚ

Ensenyament; Benestar Social; Cultura; Medi Ambient; Medi Natural

Regidor/a d'Ensenyament; Benestar Social; Cultura; Medi Ambient; Medi Natural

ÀNGELA ROMAGUERA VIRGILI

0 Registres carregats