Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Foto XAVIER PAGÈS ALONSO

XAVIER PAGÈS ALONSO

Alcalde President

JxM - AM

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la Corporació
  • Governació; Representació Institucional; Turisme; Relacions Externes
Dataset View no està disponible temporalment.