A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Consulta el taulell d'edictes i anuncis a la nostra Seu Electrònica