Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Maria del Carmen Lleixà Armengol

Regidora

Fem Poble - Fem Miravet (FP-FM)

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Ple municipal
  • Comissió especial de comptes

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats