Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Toni Melich Martí

Primer tinent d'alcalde; Responsable de les àrees de hisenda, dinamització econòmica, festes, joventut, tecnologia de la informació i habitatge

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Comissió especial de comptes
  • Junta de Govern Local

Retribució anual bruta: 6.707,52€

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats