Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Antoni Llambrich Consarnau

Alcalde; Responsable de les àrees de serveis municipals, obres públiques i manteniment, cultura, urbanisme i mobilitat.

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Comissió especial de comptes
  • Junta de Govern Local

Retribució anual bruta: 6.707,52€

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats