Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA REFERENT AL “PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I CONNECTIVITAT DEL PARC FLUVIAL DE L’ANOIA"

Data de signatura 17-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 17-11-2017

Prorrogable No

Documents Conveni projecte tècnic de millora parc fluvial