Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Perfil del contractant de Mataró Audiovisual al portal de Contractació Pública de la Generalitat

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.