Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Catàleg de Serveis:

El Catàleg de serveis mostra el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme l’Ajuntament.

Recull el que contempla el Pla d’Acció, a més del que aplega el Pla de mandat 2019-2023, les propostes del Pla Estratègic Mataró 2022 i tots els plans i pactes estratègics de l’Ajuntament. Les activitats del Catàleg de Serveis  es troben agrupades per Serveis (unitats departamentals) dels que us detallem la persona responsable, adreça, tèlèfon i horari.

Per accedir feu clic aquí

 

Cartes de Servei:

Un dels projectes a desenvolupar en el Pla d'Acció 2019 és l'aprovació de les noves cartes de serveis de l'Ajuntament de Mataró. Un sistema de gestió de la qualitat que no només ens permetrà donar resposta als nous reptes dels serveis públics sinó també donar compliment als requeriments de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En data 11 de març de 2019 s'ha aprovat, per acord de la Junta de Govern Local, el Protocol d'elaboració i aprovació de les cartes de serveis i la Carta de serveis del Servei Públic de Consum. 

Per accedir feu clic aquí