Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Catàleg de Serveis:

 

El Catàleg de serveis mostra el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme l’Ajuntament de Mataró, a més de les actuacions estratègiques que contempla el Pla de mandat 2019-2023 per a l’any 2023 i tots els plans i pactes estratègics de l’Ajuntament. El Catàleg de serveis s’emmarca en el compromís del Govern pel bon govern, l’ètica i la transparència. Aquestes activitats s’agrupen en Serveis (unitats departamentals) i Línies de Servei (conjunt d’activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 2 tipus:


• Activitats regulars: actuacions que presta l’Ajuntament de manera habitual.


• Accions Estratègiques: donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023.


Com a novetats, el Catàleg de Serveis de 2023 també mostra informació relativa als objectius operatius de l’activitat regular, els projectes d’Inversions i els projectes de millora que està previst desenvolupar durant l’any 2023.

Per accedir feu clic aquí

 

Cartes de Servei:

Un dels projectes a desenvolupar en el Pla d'Acció 2019 és l'aprovació de les noves cartes de serveis de l'Ajuntament de Mataró. Un sistema de gestió de la qualitat que no només ens permetrà donar resposta als nous reptes dels serveis públics sinó també donar compliment als requeriments de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En data 11 de març de 2019 s'ha aprovat, per acord de la Junta de Govern Local, el Protocol d'elaboració i aprovació de les cartes de serveis i la Carta de serveis del Servei Públic de Consum. 

Per accedir feu clic aquí