Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Junts per Matadepera (Junts) (8 càrrecs)

Nil López Crespo

Alcalde de Matadepera

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Marcel·lí Bosch i Muntal

1r. Tinent d'Alcalde (Àrea de Gestió del Territori)

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Bet Fonollosa Argemí

2a. Tinenta d'Alcalde (Àrea de Gestió Organitzativa i Govern Obert)

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Carme Querol Badosa

3a. Tinenta d'Alcalde (Àrea de Garantia Social)

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Núria Garcia Múrcia

4a. Tinenta d'Alcalde (Àrea de Dinamització Social)

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Xavier Mampel Olona

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Pol Roura Màrmol

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Albert Recasens Vert

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Esquerra Republicana de Catalunya de Matadepera (ERC-AM) (3 càrrecs)

Anna Piñol Serra

Regidora de l'oposició

Veure fitxa 

Antoni Morros Aparicio

Regidor de l'oposició

Veure fitxa 

Pilar Oller i Sánchez

Regidora de l'oposició

Veure fitxa 

Candidatura d'Unitat Popular de Matadepera (CUP) (1 càrrec)

Rosa Martínez i Sellarès

Regidora de l'oposició

Veure fitxa 

Ciutadans de Matadepera (C's) (1 càrrec)

Alberto Sánchez Sánchez

Regidor de l'oposició

Veure fitxa 

Tal com defineix l'article 11.1, b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres de govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública, i dels personal administratiu dels ens públics, les societats, les funcions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el càrrec.

Aquí teniu les dades referents a la dedicació i retribució dels membres electes d'aquest Ajuntament:

 

- Retribucions per dedicació parcial

Nom

Dedicació

Hores setmanals Import brut per paga Data d'efectes
Nil López Crespo 80,00 % 30,00 36.902,00 eur 15.6.2019
Marcel·lí Bosch Muntal 53,55 % 20,00 24.000,00 eur 1.7.2019
Bet Fonollosa Argemí 40,00 % 15,00 18.000,00 eur 1.7.2019
Carme Querol Badosa 40,00 % 15,00 18.000,00 eur 1.7.2019
Núria Garcia Murcia 40,00 % 15,00 18.000,00 eur 1.7.2019
Xavi Mampel Olona 33,33 % 12,50 15.000,00 eur 1.7.2019
Pol Roura Marmol 33,33 % 12,50 15.000,00 eur 1.7.2019
Albert Recasens Vert 33,33 % 12,50 15.000,00 eur 1.7.2019

 

- Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

Òrgan col·legiat Import íntegre per sessió
Ple 250,00 eur
Junta de Govern Local 190,00 eur
Comissió Informativa 100,00 eur

 
 

INCOMPATIBILITATS

Càrrecs electes i membres de l'equip de govern que tenen reconeguda la compatibilitat de tasques per poder exercir la dedicació parcial a l'Ajuntament de Matadepera:

- Sr. Marcel·lí Bosch i Muntal (Junts per Matadepera), per a la condició de Bomber de l'Ajuntament de Barcelona