La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

Podeu consultar la darrera modificació de la RLT, publicada el 12 de desembre de 2019 i aprovada en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament en data 25 de novembre del mateix any. Per accedir al document només heu de clicar aquest enllaç.