Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenances fiscals aprovades per a l'exercici 2022

Les ordenances que podeu consultar en la part superior d'aquesta pàgina són les modificacions que s'aproven i es publiquen a través del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Si necessiteu consultar les ordenances fiscals completes, a continuació us oferim un enllaç que us portarà a totes les ordenances vigents en l'any en curs:

Seguiu aquest enllaç per accedir a les ordenances fiscals vigents.

 

Modificacions en tràmit

En aquests moments no hi ha cap modificació en tràmit.

 

Expedient X2020003815_Aprovacio provisional ordenança 3.11 ocupació terrenys d'us públic

- Aprovacio provisional ordenança 3.11 ocupació terrenys d'us públic

- Ordenança Fiscal núm 3.11

 

Expedient X2021010680_Modificació Ordenances Fiscals 2022

- Decret núm1222  de Regidoria d'economia i hisenda

- Informe per a la Regidoria d'Hisenda

- Informe Escola de Música Municipal

- Informe tècnic Regidoria d'esports 

- Informe tècnic Regidoria d'esports 

- Informe de Tresoreria

- Memòria d'Alcaldia

- Informe jurídic de Secretaria

- Certificat aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Matadepera 

- Edicte

- Anunci BOPB

- Edicte Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l'exercici de l'any 2022

 

Expedient X2021010680_Modificació Ordenança AJU2.4 IIVTNU_2022

- Decret núm 007 de Regidoria d'economia i hisenda

- Memoria de Consulta Pública 

- Informe de Tresoreria

- Informe Intervenció

- Ordenança AJU2.4 IIVTNU_2022

- Informe Jurídic de Secretaria

- Certificat

- Edicte

- Certificat d'exposició pública

- Edicte Aprovació de l'ordenança

- Ordenança AJU2.4 IIVTNU_2022