Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple Municipal

IPM - AM (ERC-AM)
SOM MASSANES (IDSELVA)

IPM - AM (ERC-AM) (5 càrrecs electes)

Daniel Rodríguez Vallido

Regidor de Cultura i Educació

Veure fitxa 

Joan Pou Lucea

Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Tania Moyano Torres

Regidora de Comunicació, Sanitat i Benestar Social, Joventut, Igualtat i Participació

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Salvador Almellones Pelayo

Regidor de Territori, Sostenibilitat, Esport i Medi Ambient

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Jordi Feliu Salrach

Regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica, Turisme i Festes

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SOM MASSANES (IDSELVA) (2 càrrecs electes)

Pere Fernández Boix

Regidor

Veure fitxa 

Jordi Baudina Viñals

Regidor

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats