Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Joan Pou Lucea

Alcalde

IPM - AM (ERC-AM)

  • Càrrec electe
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió Especial de Comptes
  • Consell de Govern Municipal
  • Ple Municipal
  • Alcaldia

Cap de llista d’Independents per Massanes-Acord Municipal, vinculat a ERC, i Alcalde des del maig del 2014.

A més de l'àrea d'alcaldia, també s’encarrega de les àrees d´ Urbanisme, Obres i serveis, Protecció Civil, Governació, Seguretat i Mobilitat, Relacions Institucionals i Recursos Humans.