Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern, és el document que defineix els valors ètics i principis de bon govern que han de guiar i fomentar les bones pràctiques i bones conductes dels actors polítics i directius, té com a objectiu fer de l'Ajuntament de Massanes una organització preocupada i preparada per donar resposta als dilemes ètics derivats de l'exercici del poder i el correcte compliment de les responsabilitats públiques.

 

Descarrega Certificat codi conducta alts càrrecs