No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els governs locals tenen l'obligació de facilitar tota la informació a la ciutadania de manera activa. 

En concret, el títol tercer estableix el dret a la informació pública, que va més enllà de la simple publicació de la informació al Portal de Transparència. Aquest títol, reconeix a la ciutadania el dret a sol·licitar i obtenir de qualsevol institució pública, tota la informació que no s'hagi pogut trobar al Portal de Transparència. 

En aquest sentit, les administracions queden obligades a adoptar tantes mesures organitzatives com siguin necessàries per al compliment d'aquesta obligació.

Per tal de respondre les sol·licituds sorgides en aquest títol, dins l'aplicatiu destinat als tràmits municipals electrònics e-Tram així com a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (de manera presencial), l'Ajuntament de les Masies de Voltregà recull les sol·licituds d'informació i dona resposta de la manera més ràpida i eficaç. 

Accediu al tramit en el següent enllaç: 

Sol·licitud d'accés a la informació pública