Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Ple de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà de data 7 d'octubre de 2021, va acordar aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà.

Un cop acomplerts els terminis d'exposició, resta definitivament aprovat.

Podeu consultar el text del Codi de Conducta en l'enllaç següent: