En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

En l'actualitat no hi ha cap empleat públic que estigui en règim d'incompatibilitats.