Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

En l'actualitat no hi ha cap empleat públic que estigui en règim d'incompatibilitats.