Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Campanyes de publicitat institucional - Exercici 2018: 

Campanya  Tipus  Cost Més informació 
Per un poble cuidat, de tots i per tots - "Això si, Això no"

Campanya de civisme 

7.330,42€ (IVA inclòs)

http://www.lesmasiesdevoltrega.cat/actualitat/noticies/es-presenta-la-campanya-de-civisme-per-un-poble-cuidat-de-tots-i-per-a-tots.html

Resultat de la campanya - Models de banderoles