Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

A través del següent enllaç es pot accedir al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, el qual dedica un espai a l'anàlisi dels pressupostos dels ens locals i al càlcul d'alguns indicadors econòmics sobre la despesa i endeutament. 

Aquest Portal de la Generalitat de Catalunya permet comparar les dades econòmiques amb altres municipis de característiques semblants, comparar les dades de les Masies de Voltregà amb dades provincials i nacionals així com elabora un rànquing dels municipis amb bons indicadors en matèria econòmica. 

L'enllaç obre una nova pestanya que va directe a les dades corresponents al pressupost municipal de les Masies de Voltregà.

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/masies-de-voltrega-les/2017

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/masies-de-voltrega-les/2018

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/masies-de-voltrega-les/2019