Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

A través del següent enllaç es pot accedir al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, el qual dedica un espai a l'anàlisi dels pressupostos dels ens locals i al càlcul d'alguns indicadors econòmics sobre la despesa i endeutament. 

Aquest Portal de la Generalitat de Catalunya permet comparar les dades econòmiques amb altres municipis de característiques semblants, comparar les dades de les Masies de Voltregà amb dades provincials i nacionals així com elabora un rànquing dels municipis amb bons indicadors en matèria econòmica. 

L'enllaç obre una nova pestanya que va directe a les dades corresponents al pressupost municipal de les Masies de Voltregà.

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/masies-de-voltrega-les/2017

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/masies-de-voltrega-les/2018

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/masies-de-voltrega-les/2019