Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

EXPEDIENTS DE PETICIÓ DE SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

PETICIÓ 1: Àmbit: Urbanisme Exp. 1755/2021. Perfil sol·licitant: Organisme. Gènere: Administració. Entrada: Sol·licitud dret d'accés en línia. Canal d'entrada: Telemàtica. Idioma: Català. Interessat: No. Estat: Estimada.

PETICIÓ 2: Àmbit: Patrimoni Exp. 1486/2021. Perfil sol·licitant: Organisme. Gènere: Administració. Entrada: Sol·licitud dret d'accés en línia. Canal d'entrada: Telemàtica. Idioma: Català. Interessat: No. Estat: Estimada.