S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

CARTA DE SERVEIS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

La Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) esdevé una eina bàsica per garantir uns serveis de qualitat en la seva activitat diària i recollir els compromisos que adquireix l’OAC amb la ciutadania.

Consultar la carta aprovada i les avaluacions anuals

 

CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA LOCAL

La carta de serveis de la Policia Local de Manlleu estableix el catàleg dels serveis i compromisos que s’adquireixen amb la ciutadania així com els nivells de qualitat amb què es pretén oferir-los. L’objectiu principal se centra a millorar de manera contínua la qualitat del servei, d’acord amb els principis essencials de confiança, responsabilitat i compromís.

Consultar la carta aprovada i les avaluacions anuals