Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.

Pla d'Acció Municipal 2019 - 2023

El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir per l'ajuntament durant el mandat. El PAM permet racionalitzar les prioritats municipals i connectar-les amb els diferents espais de gestió de l'organització (pressupost, serveis i recursos humans).

En el cas de Manlleu el govern municipal ha decidit distribuir l'acció del mandat en cinc grans eixos: ciutat educadora i del coneixement; ciutat generadora d'ocupació i dinamitzadora econòmicament; ciutat amable i sostenible; ciutat amable i sostenible; ciutat inclusiva i al servei de les persones i finalment, govern transformador i amb lideratge territorial.

https://plans-manlleu.diba.cat/planes/pla-de-mandat/2019/