Informe de contractes adjudicats segons el procediment Disponible a: Ajuntament de Manlleu

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

DADES DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT

 

DADES DE CONTRACTACIÓ PER TIPUS CONTRACTUAL