Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Trobareu tots els convenis signats amb l'Ajuntament de Manlleu actualitzats a la web de la Generalitat: https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/

I podeu consultar també la taula-resum en format PDf dels convenis i col.laboracions de l'Ajuntament de Manlleu des de l'any 2015. (última actualització: març del 2022)