Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Títol Descripció Documents Prioritat
Estudi ambiental estratègic Document del POUM estudi_ambiental_poum.pdf