Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
6 conjunts de dades trobats
Etiqueta: hisenda
28/03/2023

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

26/03/2023

Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

03/03/2023

Relació dels vehicles que figuren al padró de circulació de l'Ajuntament de Manlleu.

24/02/2023

Taula de proveïdors que han facturat més de 15.000 € a partir de l'exercici 2017 de conformitat amb el què preveu la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

31/03/2022

Impost sobre Béns Immobles de Manlleu amb descripció d'ús i barri veïnal.

17/03/2022

Evolució de l'import dels tributs municipals des de l'any 2010.