Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
No hi ha àmbits per a aquesta consulta
8 conjunts de dades trobats
Categoria: Urbanisme i infraestructures
26/03/2023

L’activitat urbanística, tal i com es recull a l’article 1-3 del TRLUC comprèn el foment i la intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i de l’edificació (apartat f) i la protecció i restauració de la legalitat urbanística (apartat g).

D’acor... Mostra més

25/03/2023

Actuacions del Servei de Manteniment Urbà registrades mitjançant l'eina dissenyada dins el projecte de dades obertes SITUAM (Sistema d'Informació Territorial Unificada de l'Ajuntament de Manlleu). *Les dades de l'any en curs s'actualitzen un cop finalitzada l'actuació.

16/03/2023

Servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.

07/03/2022

Eixos de carrers amb codificació i nom.

21/01/2022

Polígons i zones industrials de Manlleu

21/01/2022

Terrenys i béns immobles de propietat municipal obtinguts per cessions d'aprofitament de la gestió urbanística.

20/01/2022

Catàleg de Béns a Protegir definit pel POUM del 2008 (actualment anul·lat). Aquest catàleg, relaciona aquells monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals que tenen un interès patrimonial.

20/01/2022

Dilimitació i denominació dels barris veïnals del municipi de Manlleu.