Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
5 conjunts de dades trobats
Categoria: Hisenda
28/03/2023

Conjunt de dades que inclou les diferents factures electròniques publicades a la solució e-FACT. Aquest conjunt de dades mostra els darrers estats de les factures, que s'actualitzen mensualment.

03/03/2023

Relació dels vehicles que figuren al padró de circulació de l'Ajuntament de Manlleu.

24/02/2023

Taula de proveïdors que han facturat més de 15.000 € a partir de l'exercici 2017 de conformitat amb el què preveu la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

31/03/2022

Impost sobre Béns Immobles de Manlleu amb descripció d'ús i barri veïnal.

17/03/2022

Evolució de l'import dels tributs municipals des de l'any 2010.