Resum indicadors econòmics agregats per territoris

Recurs que recull el càlcul del resum d'indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament.

A partir d’aquests conjunts de dades, s’ha incorporat per a cada ens la seva dada d’habitants i s’ha treballat la visió territorial per oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
04/02/2020
Última actualització
28/05/2023
Format
CSV
Idioma
Català