No saps com pots comunicar-te amb aquest ens? Aquí trobaràs els diferents canals d'atenció ciutadana que tens al teu abast.

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana

Sectro El Quadro s/n

08522 Malla

Telèfon 93.812.41.67

Fax 93.812.47.02

mancoplana@mancoplana.cat

www.mancoplana.cat

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

 

Horari d'atenció al públic en la situació de pandèmia:

De dilluns a divendres de 9 a 15 h.

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous, de 9 a 14 h. i de 15 a 17 h.

Divendres de 9 a 14 h.

Horari d'estiu d'atenció al públic: (juliol i agost)

De dilluns a divendres de 9 a 15 h.

 

Canals d'atenció ciutadana i d'inici de tramitacions:

Els canals d'atenció ciutadana i d'inici de tramitacions que us ofereix la Mancomunitat són els següents:

  • De forma presencial a les oficines de la Mancomunitat en horari d'atenció al públic.
  • Per la seu electrònica.
  • A través del sistema de col·laboració interadministrativa entre els registres de les diferents administracions públiques.
  • Per qualsevol de les altres formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques.