Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Per més informació dels càrrecs electes, podeu consultar l'enllaç de cada ajuntament mancomunat.

AJUNTAMENTS ENLLAÇ
Ajuntament d'Aiguafreda www.aiguafreda.cat
Ajuntament de Balenyà www.balenya.cat
Ajuntament del Brull www.elbrull.cat
Ajuntament de Folgueroles www.folgueroles.cat
Ajuntament de Malla www.malla-osona.cat
Ajuntament de Muntanyola www.muntanyola.cat
Ajuntament de Sant Martí de Centelles www.santmarticentelles.cat
Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer www.santaeulaliariuprimer.cat
Ajuntament de Seva www.seva.cat
Ajuntament de Taradell www.taradell.cat
Ajuntament de Tona www.tona.cat
Ajuntament de Viladrau www.viladrau.cat