Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

En aquest apartat es mostraran les subvencions atorgades.

-Les subvencions per beques escolars i esportives s'actualitzaran en el moment en que s'atorguin les subvencions, anualment.

-Les subvenció per l'IBI s'actualitzarà en el moment en que s'atorgui la subvenció.

-Conveni de subvenció directe a la Fundació Areté:

  • Objecte: La subvenció es destinarà a finançar l'activitat de promoció i foment de la integració laboral i social de les persones amb transtorn mental, així com d'altres amb dificultats d'inserció, finalitat per a la qual es va constituir la Fundació Areté. Es fa constar que la Fundació Areté assistirà als veïns dels pobles membres de la Mancomunitat La Plana que ho requereixin.
  • Quantia de 15.515€ anuals que s'incrementaran anualment amb l'IPC català de desembre a desembre.
  • Vigent fins el 31 de desembre de 2022.

-Conveni de subvenció nominativa a la Fundació Assistencial d'Osona (FADO) per a l'atenció a la gent gran i amb dependència:

  • Objecte: Regular la concessió d’una subvenció nominativa per la Mancomunitat La Plana a la Fundació Assistencial d’Osona (FADO) per a l’Atenció a la Gent Gran i amb Dependència.
  • Quantia de 9.950€.
  • Vigent fins el 31 de desembre de 2020.