Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Actualment no hi ha procediments normatius en curs d'elaboració per incloure les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius.

En el moment que això canviï la Mancomunitat La Plana procedirà a publicar la informació pertinent.