Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, aquest és el lloc on la trobaràs publicada.

Actualment no hi ha directives, instruccions, circulars o respostes a consultes sobre les normes en curs.

En el moment que això canviï la Mancomunitat La Plana procedirà a publicar la informació pertinent.