En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Actualment no hi ha cap avaluació de l'aplicació de les normes en curs.

En el moment que això canviï la Mancomunitat La Plana procedirà a publicar la informació pertinent.