Visualitzacio Pagina Visualitzacio Pagina

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

Personalitzar Item Personalitzar Item

Visualització del contingut web Visualització del contingut web