Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

RELACIÓ DE BÉNS DEL PATRIMONI LOCAL

  1. Béns immobles

    a.1) Finques urbanes :

Núm.

Tipus de bé

Classificació

Ús

Situació

superfície

Valor cadastral

1

 

De domini públic

Edifici

Esportiu

 

PD c Pregona, 219

      1.387m2

 

 27.942,86 €

2

 

De domini públic

Cementiri

Religiós

 

PD Horta, 246

 

1.222 m2

 

94.664,66 €

3

 

De domini públic

Edifici caseta bombes

Serveis tècnics

 

PD Font, 19

 

39 m2

 

748,17 €

4

 

De domini públic

Solar

 

 

 

 

280m2

 

2.989,60 €

5

 

De domini públic

 Solar

Plaça Nova

 

Carrer Major, 4

   

154 m2 

  

32.038,64 € 

6

 

De domini públic

Solar /  Plaça Homenatge a la Vellesa

 

Carrer Jesús, 13 (A)

  

664 m2  

  

9.447,50 €

7

 

De domini públic

Edifici

Ajuntament i sanitari

 

Carrer Jesús, 13 (B)

 

1.045 m2

 

252.141,36 €

8

 

De domini públic

Edifici

Educatiu

 

Carrer Jesús, 45

 

101 m2

 

23.356,78 €

 

 

RELACIÓ DE BÉNS DEL PATRIMONI LOCAL

  1. Béns immobles

     

    a.2) Finques rústiques :

     

Núm.

Tipus de bé

Classificació / Ús

Situació

superfície

Valor cadastral

1

De domini públic

Terreny

 

Polígon 2  parcel·la 143

 

1.425 m2

 

0,00 €

2

De domini públic

Terreny

Equipament

Polígon 2 parcel·la 148

 

3.124 m2

 

2,50 €

3

De domini públic

Terreny

Esportiu

Polígon 2 parcel·la 153

 

3.193 m2

4,25 €

4

De domini públic

Edifici

Equipament

Polígon 2 parcel·la 156

 

2.166 m2

 

3,94 €

5

De domini públic

 Terreny

Equipament

Polígon 2  parcel·la 176

 

50 m2

 

3,30 €

6

De domini públic

Terreny

Equipament

Polígon 3 parcel·la 41

 

678 m2

 

734,28 €

7

De domini públic

Terreny

Equipament

Polígon 3 parcel·la 42

 

157 m2

 

170,03 €

8

De domini públic

Terreny

Equipament

Polígon3 parcel·la 86

 

2.712 m2

 

2,03 €

9

Patrimonial

Terreny

Agrari

Polígon  3 parcel·la 91

 

238 m2

 

0,12 €

10

Patrimonial

Terreny

 Agrari

 Polígon 3 parcel·la 197

 

507 m2

 

549,08 €

11

De domini públic

Terreny 

Parc Font Vella

Polígon 4 parcel·la 37

 

1.343 m2

 

0,95 €

12

De domini públic

Terreny

Parc Font Vella

Polígon 4 parcel·la 38

 

612 m2

 

0,0 €

13

Patrimonial

Terreny

Agrari

Polígon 4 parcel·la 166

 

3.334 m2

 

67,34 €

14

Patrimonial

Terreny

Agrari

Polígon  5 parcel·la 85

 

1.006 m2

 

0,00 €

15

Patrimonial

Terreny

Agrari

 Polígon 5 parcel·la 110

 

1.316 m2

 

9,53 €