En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

 

 

 

 

 

Procés de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà/na d'infraestructures.

 

 

 

 

 

 

Procés de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà/na d'infraestructures.

 

 

 

 

 Procés de selecció de un/a Tècnic/a de   Coneixement i Tecnologia  (Agent de Territori):

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procés de selecció de un/a Tècnic/a de   Coneixement i Tecnologia  (Tècnic/a   d’Informàtica):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                               _____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
Mitjançant Decret d’aquesta presidència núm. 44/2021, de 13 d’octubre, es van aprovar les bases per a la selecció, com a personal laboral, dels llocs de treball següents:


- un/a Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Agent de Territori). 

 Enllaç Llista provisional de persones admeses i excloses.

 


- un/a Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Tècnic/a d’Informàtica).

Enllaç Llista provisional de persones admeses i excloses. 

 


- un/a Tècnic/a de Comunicació. Enllaç Llista provisional de persones admeses i excloses.

 

 

 

Llistes definitives i convocatòria entrevista (fase 2ª).

 Enllaç Decret Llistat Definitiu Convocatoria

 

 

Acta Comité selecció fase 2. Puntuacions finals.

 Enllaç Acta Comité selecció fase 2. Puntuacions finals

 

Procés de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà/na d'infraestructures.

 

Decret declarant desert el procediment de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà/na d'Infraestructures.