En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

 

Mitjançant Decret d’aquesta presidència núm. 44/2021, de 13 d’octubre, es van aprovar les bases per a la selecció, com a personal laboral, dels llocs de treball següents:


- un/a Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Agent de Territori).   Enllaç Llista provisional de persones admeses i excloses.


- un/a Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Tècnic/a d’Informàtica). Enllaç Llista provisional de persones admeses i excloses. 


- un/a Tècnic/a de Comunicació. Enllaç Llista provisional de persones admeses i excloses.

 

Llistes definitives i convocatòria entrevista (fase 2ª)