Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Agent de Territori).

Categoria professional: Grup A, subgrup A2.

Sou brut anual: 32.166,72 €

Termini per presentar sol·licituds:  10 de novembre de 2021

BASES PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL DEL LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC/A DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA (AGENT DE
TERRITORI) DE LA PLANTILLA DEL CONSORCI LOCALRET

 

Tècnic/a de Comunicació. 

Categoria professional: Grup A, subgrup A2.

Sou brut anual: 36.787,17 €

Termini per presentar sol·licituds:  10 de novembre de 2021

BASES PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL DEL LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL
CONSORCI LOCALRET

 

Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Tècnic/a d’Informàtica).

Categoria professional: Grup A, subgrup A2.

Sou brut anual: 36.787,17 €

Termini per presentar sol·licituds:  10 de novembre de 2021

BASES PER A LA SELECCIÓ COM A PERSONAL LABORAL DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA (TÊCNIC/A D’INFORMÀTICA) DE LA PLANTILLA DEL CONSORCI LOCALRET

 

ANUNCI sobre provisió de places.