Notificacions electròniques (e-Notum)

Notificacions electròniques de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès

 

Per tal d'accedir a les vostrs notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el nostre sistema per poder identificar-vos.