En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Aquest Ajuntament no ha dictat cap Resolució sobre el règim d'incompatiblitats dels alts càrrecs.