Hi ha persones o organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de les polítiques públiques d’aquest ens? Aquest és l'espai on ho podràs estar al corrent de qui són i quina activitat duen a terme.

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

La Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya . Aquest registre actua com a registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals i dels organismes públics a que fa referència la Llei de Transparència.

Podeu consultar tota la informació relativa al registre dels grups d'interès de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç:  Grups d'interès

En el cas que sigueu un grup d'interès, us podeu d'inscriure en aquest registre accedint al tràmit des del següent enllaç: Tràmit inscripció registre grups interès.

La responsabilitat sobre l’organització i gestió d’aquest  registre i la responsabilitat sobre els actes d’inscripció correspon a la Generalitat de Catalunya, per tant en cas de dubtes sobre la tramitació i/o els requeriments del registre, cal que us adreceu a la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració. Bústia de contacte  Tel. informació - 012

L'Ajuntament de Lleida per Decret d'Alcaldia de data 7 de setembre de 2021 es va adherir al registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya.

!! Igualment, es posa a la disposició de tota la ciutadania un tràmit electrònic per tal de sol·licitar les audiències, reunions i actes amb els càrrecs electes, personal directiu, gabinet d'alcaldia i la presidència dels organismes autònoms de l'Ajuntament de Lleida, hi podeu accedir des del següent enllaç:

             Relacions amb els Grups d'interès

             Tríptic informatiu