Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

0 Registres carregats

Organismes autònoms municipals

L'Ajuntament va extingir els diferents Organismes autònoms i vinculats tals com "Museu de l’Aquarel·la", "Casal Municipal de Pensionista de Llançà" i "Patronat Municipal de l’Esport" .