Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Veure pàgina 5, apartat 3.3) béns mobles del document descarregable a continuació (Inventari general del patrimoni)