Factures electròniques Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

Oblideu-vos del paper i beneficieu-vos de la facturació electrònica: reducció de costos, seguretat i agilitat en la tramitació.
Des d’aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta:

Efact

 

El nostre Codi DIR3 és: L01170904

(Cliqueu sobre E.Fact per entrar a la web)