Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa urbanística

Normativa urbanística (Normes Subsidiàries de Planejament)

 • Modificació puntual diversos articles posterior a 2001 pdf
 • Modificació puntual article 14 posterior a 2001 pdf
 • Text refós de 2001 Part I pdf
 • Text refós de 2001 Part II pdf
 • Text refós de 2001 Part III pdf
 • Text Refós de 2001 Part IV pdf

Plànols d’ordenació

 • Planimetria Polígon Industrial Les Conques pdf
 • Planimetria Veïnat de la Vila pdf
 • Planimetria Veïnat d’Erols pdf
 • Planimetria Veïnat Estació I pdf
 • Planimetria Veïnat Estació II pdf
 • Plànol de situació pdf

 Plans parcials (Les Riboltes i La Torre)

 • La Torre – Zonificació pdf
 • La Torre – Normativa Part I pdf
 • La Torre – Normativa Part II pdf
 • La Torre – Parcel.lari pdf
 • Les Riboles – Zonificació pdf
 • Les Riboles – Normativa pdf
 • Les Riboles – Parcel.lari pdf